عکس بالا صفحه
سبد خرید

در شرایط کلی اقساطی شما میتوانید اجناسی که مد نظرتان هست خرید کرده و در عملیات نهایی میتوانید با فشردن دکمه ی خرید اقساطی با چک های شخصی و کارمندی و پرداخت یک سوم  کل فاکتور خرید فرمایید

پاسخ

متن پاسخ